និយោជកឧបត្ថម្ភទិដ្ឋាការ 

មិនថាអ្នកជាអាជីវកម្មដែលកំពុងស្វែងរកការឧបត្ថម្ភដល់ពលករបរទេស ឬពលករបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការឧបត្ថម្ភដោយនិយោជកអូស្ត្រាលីរបស់អ្នក យើងនឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់យើងហើយផ្តល់នូវលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នកសម្រាប់ទិដ្ឋាការដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជក។        

# លេខ 1      

ជម្រើសសម្រាប់ទិដ្ឋាការឧបត្ថម្ភនិយោជករបស់អ្នក។

ជម្រើសសម្រាប់ទិដ្ឋាការវិនិយោគរបស់អ្នក។នៅVisaPlanយើងធ្វើការជាក្រុមនៃមេធាវីពីរ(2)ក្រុមដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹងកំហុសដែលអាចកើតមានឡើង។

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការដ៏រឹងមាំរបស់ពួកយើងយើងធានាថាអតិថិជនទាំងអស់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈរួមនិងចំណេះដឹងរបស់មេធាវីទាំងអស់របស់យើង។ហេតុនេះអតិថិជនរបស់យើងតែងតែអាចរំពឹងថាពួកយើងនឹងព្រឹងអស់ពីសមត្ថភាព​​​​​។

 

ហេតុអ្វីជ្រើសយកVisaPlanជាមេធាវីសម្រាប់ទិដ្ឋាការវិនិយោគរបស់អ្នក?


ការសន្យាថ្លៃសេវាថេរ

  • ថ្លៃសេវាដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអូស្ត្រាលីមានតម្លៃថ្លៃដែលប្រើប្រាស់ផ្នែកធំនៃការសន្សំរបស់អ្នក។ដើម្បីជួយដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកយើងរក្សាថ្លៃសេវាថេរដោយធានាថាអ្នកនឹងមិនជួបប្រទះព័តមានមិនល្អណាមួយឡើយ។

ភាគរយជោគជ័យខ្ពស់

  • នាយកដ្ឋាននេះមានបុគ្គលិកជាច្រើនហើយអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ។នៅក្នុងបរិយាកាសមិនច្បាស់លាស់នេះ យើងមានមោទនភាពក្នុងការរក្សាកំណត់ត្រាជោគជ័យ 100% ជាមួយនឹងប្រភេទទិដ្ឋាការមួយចំនួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដូចជាទិដ្ឋាការដៃគូជាដើម។

ធ្វើការជាមួយឈ្មោះដែលអ្នកស្គាល់

  • អតិថិជនរបស់យើងរួមមានអាជីវករនិងបុគ្គលល្បីៗ។ទាំងនេះរួមមានម្ចាសមេដាយអូឡាំពិកមហាសេដ្ឋីអង្គការសប្បុរសធម៌ធំៗសាជីវកម្មពិភពលោកនិងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់របស់ពួកគេ។
Scroll to Top