වීසා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් සම්බන්දව හදාරන නීතිඥයින්

ඔබගේ වීසා අයදුම්පත ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේද? මෙම තීරණය අතිශයින්ම බලාපොරොත්තු සුන්වීමක් ලෙස පැමිණිය හැකි වුවද, පෙර වැරදි නිවැරදි කිරීමට තවමත් අවස්ථාවන් තිබිය හැකිය. Visa Plan Lawyers හිදී, අපගේ වීසා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් සම්බන්දව හදාරන නීතිඥයින් කණ්ඩායමට ඔබ සමඟ වැඩ කිරීමටත්, පරිපාලන අභියාචනා විනිශ්චය සභාවේදී (AAT) ජයග්‍රහණය කිරීමටත් හැකිය. ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තීරණය කරනු ලබන විවිධ හේතු මත වීසා  ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් සිදුවේ. සමහර අවස්ථා වලදී, පූර්ව වීසා  ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් සංක්‍රමණ පනතේ 48 වැනි වගන්තියට අනුව, තවදුරටත් වීසා අයදුම් කිරීම වැළැක්විය හැකිය.

 

නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් අදාළ වීසා අයදුම්පතක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්නම්, එම වීසා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳ සමාලෝචනයක් AAT වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රය සම්බන්ධයෙන්, AAT හට තීරණය කළ හැක්කේ සහ තීරණය කරනු ලබන්නේ නාමයෝජනා ඉල්ලුම්පතක් සඳහා වන අවශ්‍යතා තීරණය කරන අවස්ථාවේ දී තෘප්තිමත් වේද යන්න මත පමණි. AAT වෙත සැපයිය යුතු තවත් ලියකියවිලි රාශියක් ඇත, නමුත් අවම වශයෙන් ඔබට සැපයීමට බොහෝ දුරට අවශ්‍ය වනු ඇත:

 • ASIC ව්‍යාපාර නාම උපුටා ගැනීම (වත්මන් සහ ඓතිහාසික)
 • සංක්‍රමණ අරමුණු සඳහා අනුග්‍රාහක සාක්ෂි හෝ වැඩ ගිවිසුම.
 • ව්‍යාපාර බදු ප්‍රතිලාභ, සවිස්තරාත්මක ලාභ අලාභ ප්‍රකාශයක් සහ ශේෂ පත්‍රයක්       ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රකාශන.
 • වත්මන් ආයතනික ව්‍යුහ සටහන (වත්මන් සහ යෝජිත සේවකයින්, සහ ඔවුන්ගේ තනතුරු මාතෘකා සහ නේවාසික තත්ත්වය ඇතුලත්ව).
 • නම් කරන ලද තනතුරේ හෝ රැකියාවේ භූමිකාවන් සහ රාජකාරි සහ ඒවා  ANZSCO හි තනතුරු විස්තරයට සම්බන්ධ වන ආකාරය.
 • නම් කරන ලද රැකියාව හෝ තනතුර සඳහා අදාළ සම්මානවලට අනුකූල වන රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව හෝ  පිරිනැමීමේ ලිපිය.
 • එක සමාන රැකියාවකට අදාළ වැටුප් සමීක්ෂණ, වෙළඳ දැන්වීම් සහ වැටුප් වාර්තා
 • අපේක්ෂකයාගේ වීසා  තත්ත්වය සහ අපේක්ෂකයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව පෙන්නුම් කරන ඉන්ග්‍ර්සි පරික්ශන වාර්තව පිළිබඳ තොරතුරු සහ විස්තර.
 • සේවක පුහුණුව සඳහා ඉන්වොයිසි හෝ කොන්ත්‍රාත්තු, පාඨමාලා දළ සටහන් සහිත පුහුණු වැඩසටහන, කර්මාන්ත පුහුණු අරමුදල් හෝ ආයතනවල ආයෝජන පිළිබඳ විස්තර.
 • සාර්ථකව ගොනු නොකළ නම්, කරන ලද තනතුර සඳහා දේශීය රැකියා දැන්වීම් සහ මෙම තනතුර සම්බන්ධයෙන් අයදුම්කරුට නිකුත් කරන ලද කලාපීය සහතික කිරීමේ ආයතනයේ සහතිකය.

 

සහකාර විසා ප්‍රතික්ශෙප කිරීම්

 • අන් සියල්ලන්ම බැහැර කරමින් එකට ජීවත්වීමේ අන්යෝන්ය කැපවීම සනත කලයුතුයි.
 • ශාරීරික සහජීවනය
 • විවාහයේ වලංගුභාවය, සහ ඔබ වටා සිටින අය විසින් එය යතර්තවාදි සම්බන්ධතාවයක් ලෙස පිළිගැනීම

සංක්‍රමණ අරමුණු සඳහා සම්බන්ධතාවය සතුටුදායක බව තහවුරු කිරීමට බොහෝ ලියකියවිලි උපකාරී වේ. අවම වශයෙන් ඔබට බොහෝ විට ප්සහ්යීට්තින් ඇති ලෙකන අවශ්‍ය වනු ඇත:

 • ඔබගේ තත්වයන් පිළිබඳව ඔබ විසින් අත්සන් කරන ලද ප්රකාශය
 • බැංකු ප්‍රකාශ, දේපල විස්තර, කැමැත්ත, ණය, බිල්පත්, අධි විශ්‍රාම ලේඛන වැනි ඒකාබද්ධ මූල්‍ය විධිවිධාන පිළිබඳ සාක්ෂි
 • ගෘහස්ථ කටයුතු, ජීවන සැකසුම් සහ ගෘහ කටයුතු බෙදා හැරීම වැනි එදිනෙදා සිඩුවන ක්‍රියකම්.
 • සම්බන්ධතාවය තුළ සිදුවූ වැදගත් සිදුවීම් වල කාල රාමුව
 • සැලකිය යුතු සිදුවීම් පිළිබඳ සාක්ෂි, උදාහරණයක් ලෙස විවාහ මංගල උත්සවයේ ඡායාරූප, මංගල උත්සවය, මධුසමය ආදියෙ සාක්ෂි
 • ඒකාබද්ධ ගමන් සඳහා ගමන් ගත් මාර්ග, නරම්බුම් ස්තාන සහ රිසිට්පත් වැනි අනෙකුත් වැදගත් සිදුවීම් පිළිබඳ සාක්ෂි.
 • ඊමේල්, දුරකථන ඇමතුම්, ලිපි, කතාබස් ඉතිහාසය, වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ වැනි ඔබේ සම්බන්ධතාවයේ කාලසීමාව තුළ පවතින සම්බන්ධතා  පිළිබඳ සාක්ෂි
 •  සහතික කළ උප්පැන්න සහතික සහ සම්බන්ධතාවයේ ඕනෑම දරුවෙකු සඳහා ඒකාබද්ධ වගකීම පිළිබඳ සාක්ෂි
 •  ඔබ සමාජීය වශයෙන් යුවලක් ලෙස පෙනී සිටින බවට සාක්ෂි, එනම් සමාජ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා  ඒකාබද්ධ ආරාධනා  හෝ  සමාජ තත්වයන් තුළ ඔබේ ඡායාරූප එකතුවක්
 •  දෙපාර්තමේන්තුවේ තීරණයෙහි නිශ්චිත තොරතුරු වැරදි වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන සාක්ෂි

 

ශිෂ්‍ය වීසා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

 AAT හි ප්‍රධාන උනන්දුව වන්නේ ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සැබවින්ම ලියාපදිංචි වූ අධ්‍යයන කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමේ අරමුණින් තාවකාලිකව රැඳී සිටීමට සැබෑ ලෙස අදහස් කරන්නේද යන්නයි. AAT විසින් සලකා බැලිය යුත්තෙ පහල ඇති මත්ෘක යටතෙ සක්ශි පමනෛ:

 • ඔබේ තත්වයන්
 • ඔබගේ ආගමන හා විගමන ඉතිහසය
 • වෙනත් ඕනෑම වැදගත් කාරණයක්

පහත සඳහන් සාධක සඳහා AAT විසින් යොමු කිරීම් සිදු කරනු ලැබේ:

 • ඔබේ මව් රටේ අධ්‍යයනය සිදු නොකිරීමට හේතු
 • උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ නැවත පැමිණීම දිරිමත් කරන ඔබේ මව් රට සමඟ ඇති සබඳතා පිළිබඳ තොරතුරු
  • මව් රටෙහි ඇති දේපල හෝ  වත්කම් පිළිබඳ සාක්ෂි
  • ආසන්නතම පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ සහ ඔබගේ මව් රටේ සිටින ඕනෑම යැපෙන්නන්ගේ සාක්ෂි
  • මව් රටේ වත්මන් හෝ යෝජිත රැකියාවේ සාක්ෂි සහ එම රැකියාව නැවත පැමිණීමට හෝ  ආරම්භ කිරීමට අදහස් කිරීම
 • ඔබ අධ්‍යාපන ආයතනයකට ඇතුළත් වී ඇති බවට තහවුරු කිරීමේ ලිපි ගොනු
 • ඔබගේ අතීත අධ්‍යයනයේ සාක්ෂි
 • ඔබගේ අතීත හෝ අනාගත රැකියාව සඳහා පාඨමාලාවේ අදාළත්වය පිළිබඳ තොරතුරු
 • ඔබේ අධ්‍යයන ඉතිහාසයේ කිසියම් හිඩැසක් හෝ අධ්‍යයනය සම්පූර්ණ කිරීමට අසමත් වීමක් පැහැදිලි කරන තොරතුරු, එනම් ඔබ අසනීප වී ඇති හෝ ඔබේ අධ්‍යයනවලට බලපෑ හැකි කායික හෝ මානසික රෝගයක් ඇති බවට වෛද්‍ය වාර්තා වැනි ලිපි ගොනු
 • ඔබගේ නඩුව තහවුරු කිරීමට හෝ  සහාය දීමට හැකි වෙනත් පුද්ගලයින්ගෙන් ලබා ගත් තොරතුරු
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ තීරණයෙහි නිශ්චිත තොරතුරු වැරදි වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන සාක්ෂි
 • ඔබගේ තත්වයන් සනාථ කරන වෙනත් තොරතුරු හෝ   ලිපි ලේඛන

 

Visa Plan සංක්‍රමණ නීතිවේදීන්

හොඳම AAT වීසා අභියාචනා නීතිඥයින්

මෙල්බර්න් | සිඩ්නි | බ්රිස්බේන් | පර්ත් | ඇඩිලේඩ් | ඩාර්වින්

Scroll to Top